1. Home
  2.  » Erfgenamen

Erfgenamen

Erfgenamen die ruzie maken bij het verdelen van de erfenis. Hoe vaak komt het voor. Niks vervelender dan dat. Jullie zitten al in een hele lastige periode en dan levert de verdeling ook nog de nodige stress op. Oorzaak is vaak miscommunicatie, onbekendheid met het erfrecht en het ontbreken van een testament. Het verdelen van de antieke auto, de mooie sieraden, het huis en de meubels kan dan ontzettend veel discussie veroorzaken.

Als er geen testament aanwezig is dan moet de verdeling plaatsvinden zoals het Burgerlijk Wetboek het voorschrijft. Daar ontstaat het probleem. In het ergste geval wordt het een juridisch steekspel en moet de civiele rechtbank uitspraak doen. Met als gevolg dat de relaties onderling er niet beter op worden en mogelijk onherstelbaar beschadigd raken.

Notaris

Het verstandigste is om een expert in te schakelen bij de verdeling van een erfenis. Denk hierbij aan de notaris. Hij of zij adviseert jullie wat er moet gebeuren. Kom je er desondanks onderling niet uit dan bestaat de mogelijkheid om voor mediation te kiezen. Een mediator gaat niet over de verdeling van de zaak maar kan jullie op weg helpen om de communicatie te herstellen zodat een gang naar de rechter niet meer nodig is.